ILMESTYSKIRJA JOHDANTO

Ilmestyskirja on nyt kun järjetön pahuus saanut vallan Euroopassa konkreettisempi kuin koskaan ennen. Se kertoo nimenomaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen vastustajansa Saatanan välisestä kamppailusta herruudesta. Saatana toimii tavallaan ja Kristus tavallaan. Brutaali tuhoamissota on Saatanan juhlaa, mutta miksi me ihmiset suostumme niin usein hänen orjikseen?
Seuraa ajatuksella tätä vakavaa sarjaa Raamatun tärkeimmästä profetiasta.
Ilmestyskirja on yhteenveto koko Raamatusta. Erään laskelman mukaan siinä on 505 viittausta 28aan VT:n kirjaan. Erityisesti siinä on paljon yhteistä Danielin kirjan profetioiden kanssa, joista osa avautuu vasta ilmestyskirjassa. Siksi sitä on tutkittava yhdessä Danielin kirjan kanssa.

Ilmestyskirja keskittyy erityisesti Jeesuksen tulon läheisyyteen ja Jumala haluaa korjata vihollisen aikaansaamat väärät tulkinnat Raamatusta ja valmistaa kansan, joka vie lopun ajalla puhtaan evankeliumin kaikkialle maailmaan. Eli uskonpuhdistus ei suinkaan päättynyt Lutherin päiviin vaan jatkuu ajan loppuun asti. Jokainen ihminen joutuu silloin tekemään valintansa, joko Herran puoleen tai vihollisen puoleen. Siksi Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus niille, jotka tutkivat ja omaksuvat elämässään käytäntöön sen sanoman.

Ilmestyskirja kertoo Jumalan pelastussuunnitelman lopullisen täyttymyksen. Se on yhteenveto koko Raamatusta ja on sen kruunu. Raamatun ensimmäiset luvut kertovat maailman luomisesta ja sitä seuranneesta syntiinlankeemuksesta. Raamatun viimeiset luvut kertovat synnin lopullisesta hävittämisestä ja uudesti luodusta maasta, jossa vanhurskaus ja rauha ikuisesti vallitsevat. Ihminen ja koko luomakunta palautetaan siihen alkuperäiseen kauniiseen loistoonsa, johon se oli alun perin tarkoitettu ja jolloin kaikki oli täydellistä. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 1. Ilmestys Patmoksella

Ilmestys Patmoksella
Vaikka Ilmestyskirjaa nimitetään Johanneksen ilmestykseksi, se on lähtöisin Jumalalta, joka antoi sen edelleen Jeesukselle ja edelleen enkelin kautta Johannekselle ja näin seurakunnalle. Tästä voidaan päätellä, että koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman. On tärkeää huomata, että ilmestyksen kohderyhmänä ovat Jumalaan uskovat. Ilmestyskirja sisältää kristilliselle seurakunnalle tarkoitettua sisäpiirin tietoa. Siksi se on täynnä vertauskuvia, joiden merkitys avautuu vain Raamatun pyhien kirjoitusten pohjalta. Niin kuin Raamattu selittää itse itseään, niin Raamattu selittää myös Ilmestyskirjaa. Ilmestyskirjan johdanto videon loppupuolella olen luetellut keskeiset symbolit ja vertauskuvat.
Ilmestyskirja on annettu nimenomaan seurakuntaa varten, joten vain Raamatusta löytyy Ilmestyskirjan oikea tulkinta. Siksi on oltava hyvin varovaisia yksittäisten henkilöiden tulkinnoille ja heidän saamilleen näyille ja profetioille
Sana Ilmestys on käännetty kreikan sanasta apokalypsis, mikä merkitsee sanamukaisesti verhon poistamista tai paljastamista. Tämän ilmestyksen tarkoituksena on näyttää Jumalan palvelijoille eli kaikille Kristukseen uskoville, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman ja tutkii siitä sanoin kuvaamattomalla mielenkiinnolla, koska se liittyy Jeesuksen työhön ihmisen pelastamiseksi. Eikö meille ihmisille olisi vielä tärkeämpää tutkia sitä oman etumme vuoksi? Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus sen kuulijoille ja ennen kaikkea sen vaarin ottajille, jotka haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässään. Siis pelkkä lukeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan sen on tultava sydämemme tärkeimmäksi asiaksi niin kuin koko Jumalan sana. Sana autuas voidaan sanoa myös sanoilla ikionnellinen eli iankaikkisesti onnellinen. Ilmestyskirjan lopussa enkeli vielä muistutti Johannesta: ”Älä lukitse tämän kirjan sanoja, sillä aika on lähellä”. Siksi on erittäin vaarallista tuudittautua sellaiseen käsitykseen, että ilmestyskirjaa ei voida ymmärtää. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 2. Jeesuksen kirjeet osa 1.

Jeesuksen kirjeet seurakunnille osa 1.
Jeesus on lähettänyt Johanneksen kautta kirjeitä Aasian seitsemälle seurakunnalle. Näissä kirjeissä Jeesus haluaa kertoa seurakunnan tilanteesta Jumalan silmin nähtynä. Hän nuhtelee, kiittää ja neuvoo uskovia seuraamaan häntä kokosydämisesti hengessä ja totuudessa. Kirjeiden sisällön perusteella on todettu, että ne kuvaavat paitsi sen ajan seurakuntia, myös esiintymisjärjestyksessä toisiaan seuraavia ajanjaksoja kristikunnan historiassa. Nämä kirjeet soveltuvat myös kaikille kristityille kaikkina aikoina. Tässä luvussa kaksi on Jeesuksen kirjeet neljälle Vähä-Aasiassa olleelle seurakunnalle. Luvussa kolme on lopuille seurakunnille kirjeet. Seurakuntia on yhteensä seitsemän. Kirje Efeson seurakunnalle. Kirje Smyrnan seurakunnalle. Kirje Pergamonin seurakunnalle. Kirje Tyatiran seurakunnalle. Omaa nämä kirjeet ikään kuin Jeesus olisi lähettänyt ne juuri sinulle. Ne ovat rakkauskirjeitä sisältäen paljon rohkaisevaa kehoitusta kulkea oikeaa tietä ja myös nuhdetta vääristä valinnoita. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUKU 3. Jeesuksen kirjeet osa 2.

Jeesuksen kirjeet seurakunnille osa 2.
Tänään tutkimme Ilmestyskirjan 3. lukua, jossa jatketaan Jeesuksen lähettämiä kirjeitä. Johannes sai Jeesukselta tehtäväkseen kirjoittaa kirjeet jo ensimmäisessä luvussa mainituille Aasian seitsemälle seurakunnalle. Näissä kirjeissä Jeesus haluaa kertoa seurakunnan tilanteesta, kuten Kaikkitietävä vanhurskas Jumala asiat näkee. Hän nuhtelee, kiittää ja neuvoo meitä seuraamaan häntä kokosydämisesti hengessä ja totuudessa. Kirjeiden sisällön perusteella on todettu, että ne kuvaavat myös esiintymisjärjestyksessä toisiaan seuraavia ajanjaksoja kristikunnan historiassa. Nämä kirjeet soveltuvat myös kaikille kristityille kaikkina aikoina. Voimme tänäänkin löytää niistä ajankohtaista nuhdetta, kehoitusta ja rohkaisua. Tässä luvussa tutkimme kolmea viimeistä kirjettä. Kirje Sardeksen seurakunnalle. Kirje Filadelfian seurakunnalle. Kirje Laodikean seurakunnalle.
Jokaisen ihmisen, erityisesti uskovien, tulee nöyrtyä Jumalan edessä ja tutkia itseään näiden kirjeiden kautta. Se edellyttää myös Ilmestyskirjan perusteellista tutkimista ja vastaanottamista, koska siinä Jumala antaa meille silmävoidetta nähdäksemme puutteemme ja vihollisen eksytykset lopun aikana.
Erityisesti Laodikean sanoma on voimallisimpia Jeesuksen vetoomuksia koko Raamatussa. Se on Jumalan rakkauden sanoma Jeesusta odottavalle kansalleen. Ethän hylkää Rakastavan Jumalan nuhteita, vaan otat ne ilolla vastaan. Kuuntele Pyhän Hengen ääntä ja toimi sen mukaan. Silloin olet valmis Jeesuksen tulolle. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA LUVUT 4 ja 5. Karitsa ja Sinetöity kirjakäärö

Karitsa ja sinetöity kirjakäärö.
Kun Johannes oli kirjoittanut kirjeet seitsemälle seurakunnalle, hänet temmattiin näyssä koko maailmankaikkeuden päämajaan. Kaikkeuden keskipisteenä on taivaan temppelissä sijaitseva Jumalan valtaistuin. Sieltä hallitaan koko maailmankaikkeutta, ja siihen liittyvää toimintaa Johannes sai näyssään katsella.
Tästä alkaa Ilmestyskirjan varsinainen draama, jossa näkymät maasta ja taivaasta vuorottelevat. Näky on uusi, mutta Johannesta puhutteleva ääni on hänelle tuttu ensimmäisestä näystä (1:10). Sama ääni, joka kuului voimakkaana kuin torvella annettu merkkisoitto, oli ilmeisesti sen taivaallisen enkelin ääni, jonka Jumala lähetti ilmoittamaan Johannekselle "kaiken tämän" (1:1). Tämä enkeli toimi ikään kuin Johanneksen oppaana tämän ollessa näkytilassa. Enkelin ääni kuului nyt taivaasta, jonne Johannesta kutsuttiin nousemaan. Siellä enkeli näyttäisi hänelle, "mitä tämän jälkeen on tapahtuva". Kristus itse oli kehottanut Johannesta kirjoittamaan muistiin näkemänsä: "se, mikä on nyt, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva" (1:19). Ilmestyskirjan näyt kuvaavat tapahtumia johdonmukaisessa järjestyksessä: lähtökohtana on Johanneksen oma aika, sen jälkeen kuvataan myöhempiä tapahtumia.
Se ei merkitse, kuten tulemme huomaamaan; näkyjen ehdotonta kronologista järjestystä. Kuten kertovassa esityksessä yleensäkin voi tapahtumien ymmärtämiseksi olla takaumia eli jaksoja, joissa palataan ajassa taaksepäin, samoin Ilmestyskirjassa. Kuitenkin draama kokonaisuudessaan etenee koko ajan kohti päätöstään.
Luku 5.
Näyn asetelma on sama kuin edellisessä luvussa, mutta näyn jatkuessa Johanneksen huomio kiinnittyy valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä olevaan kirjakääröön.
Johanneksen aikana kirjat olivat yleensä papyruksesta valmistettuja pitkiä kaistoja, joihin kirjoitettiin teksti poikittaisiksi palstoiksi. Kirjoitusta oli yleensä vain yhdellä puolella kaistaa, ja kirja säilytettiin rullalle käärittynä. Johanneksen näyssä näkemä kirjakäärö oli sinetöity seitsemällä sinetillä. Kirjan sisältö oli siis hyvin tärkeä, mutta nyt syntyi suuri ongelma: kuka oli oikeutettu avaamaan kirjan ja katsomaan, mitä siihen oli kirjoitettu? www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 6. Maailman kohtalon kirja

Maailman kohtalon kirja.
Edellisessä luvussa Jeesus avasi seitsemällä sinetillä suljetun kirjakäärön ja totesimme sen erittäin arvokkaaksi. Ainoastaan Jeesus oli arvollinen avaamaan sen, koska hän oli omalla kuolemallaan sovittanut ihmiskunnan synnit. Nyt nuo sinetit avataan ja eikö olekin jännittävää päästä tutustumaan mitä tuo kirjakäärö pitää sisällään?
Nyt Johannekselle aletaan näyttää, "mitä tämän jälkeen on tapahtuva", kuten hänelle näyn alussa luvattiin. Jo maan päällä ollessaan Jeesus kertoi lopun merkeistä, jotka edeltäisivät hänen toista tulemustaan (Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21). Niihin kuului evankeliumin julistaminen kaikkialle maailmaan, mutta niihin kuului myös kielteisiä ilmiöitä: sotia, nälänhätää, ruttotauteja, suuria maanjäristyksiä, vihaaja vainoa, merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä, ahdistusta, epätoivoa ja pelkoa kansojen keskuudessa. Jeesus kuitenkin rohkaisi opetuslapsiaan: "Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman" (Joh. 16:33). Ilmestyskirjan näyt ovat sopusoinnussa evankeliumien todistuksen kanssa. Ajan merkit puhuvat vakavaa kieltä siitä, että maailman historia on lähenemässä päätöstään. Siitä todistavat myös ne näkymät, jotka Johannekselle avautuivat Karitsan avatessa kirjakäärön sinettejä. Mutta niitä katsellessa on hyvä muistaa näyn alkuosa. Taivaan temppelin valtaistuimelta käsin hallitaan koko maailmankaikkeutta. Ristiinnaulittu mutta ylösnoussut ja iäti elävä Kristus pitää käsissään maailman kohtalonkirjaa. Hänellä on kaikki valta ja voima. Mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Kiitos ja ylistys Kristukselle, joka on voittanut pimeyden vallat! www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 7. Pelastettujen suuri joukko.

Nämä pelastetut, 144 000 ja suuri joukko, tulevat palvelemaan taivaassa Jumalaa ikuisesti. He ovat niitä Jumalalle uskollisia ja koeteltuja ihmisiä, jotka on valittu kuolemaa kokematta taivaaseen. He ovat niitä, joiden esikuvina olivat Enok ja Elia, jotka otettiin esikuvina taivaaseen.
Tästä sinetöimistyöstä, 144 000:sta ja suuren joukon kokoamisesta, kertoo vertauskuvallisesti, Jes.66:18-20. 18. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. 19. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. 20. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni - sanoo Herra - samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen.
Näin tämä Jumalan viimeinen armonsanoma, sinetöimistyö, viedään kaikkeen maailmaan, ja ihmiset joutuvat tekemään lopullisen ratkaisunsa Jumalan puoleen. Enää ei tule toista mahdollisuutta. Se on viimeinen mahdollisuus ihmiskunnalle. Heidän on oltava täysin valmiina Jeesuksen tulolle. He tulevat seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä huutaen: ”Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, Hän, joka istuu valtaistuimella ja Karitsa.” Oletko sinä valmiina Jeesuksen tulolle? Oletko antanut itsesi kokonaan hänen palvelukseensa? Vielä siihen on mahdollisuus. Tee se nyt ja varmista iankaikkinen elämäsi. Jumala rakastaa juuri sinua ja odottaa sinua valtakuntasi kansalaiseksi. Onhan Hän luonnut sinut juuri sitä varten. Sinä olet arvokas puutteistasi huolimatta Jumalan silmissä. Älä torju hänen rakastavaa kutsuansa. Ajattele niitä ristin hirvittäviä tapahtumia, joita hän kärsi sinun pelastuksesi puolesta, jotta sinulla olisi iankaikkinen elämä. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luvut 8. ja 9. Kuusi merkkisoittoa

Kuusi merkkisoittoa.
Ilmestyskirja yllättää jälleen! Nyt kun kirjakäärön viimeinenkin sinetti oli murrettu ja ihmiskunnan kohtalonkirja lopultakin voitiin avata, olisi voinut odottaa vähintään taivaallisten olentojen, vanhinten ja enkeleiden puhkeavan harppujen säestyksellä mahtavaan ylistykseen. Mutta mitä tapahtuikaan? Syntyikin täydellinen ja pitkä hiljaisuus.
Erilaisia selityksiä on koetettu keksiä tämän äänettömyyden syyksi. Yhtenä mahdollisena syynä on esitetty enkelijoukkojen ja muiden olentojen poistumista taivaasta Jeesuksen tulemuksen yhteydessä (vrt. Matt. 25:31). Selitys herättää kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin antaa tyydyttäviä vastauksia. Eiköhän luontevampi syy hiljaisuuteen olisi se, että koko taivas pysähtyy katsomaan ja ihmettelemään Karitsan avaaman maailman kohtalonkirjan sisältöä.
Ilmeisesti ratkaisevin syy hiljaisuuteen tässä kohdassa on kuitenkin se, että seitsemännen sinetin avaaminen merkitsi uuden jakson alkamista Ilmestyskirjan pelastushistoriallisessa draamassa. Seitsemäs sinetti muodostaa sillan kirjakäärön avautumisen ja seitsemän torventoitotuksen välille.
Hiljaisuus ei johtunut vain kirjakäärön tutkimisesta vaan siitä jännityksestä, jonka vallassa odotettiin ohjelman jatkumista. Ja ennen kuin ensimmäinen enkeli puhalsi torveensa, taivaan temppelissä toimitettua suitsutuspalvelusta seurattiin suuren, kunnioittavan hiljaisuuden vallitessa.
Raamatun aikoina ja jossain määrin nykyäänkin torvia on käytetty merkinantovälineinä valmistauduttaessa johonkin tärkeään tapahtumaan. Tällainen merkittävä tapahtuma israelilaisilla oli suuri sovituspäivä eli Jom Kippur. Sitä edelsi kymmenen päivää aikaisemmin valmistuspäivä, jota nimitetään torvenpuhaltamisen päiväksi. Torvien äänen soidessa kansaa kutsuttiin erityiseen pyhitykseen. Me elämme nyt vakavaa aikaa valmistautua Jeesuksen toista tulemusta varten. www.saviastia.fi

ILMESTYSKIRJA luku 10. Karvasta ja makeaa

Karvasta ja makeaa.
Edellinen luku päättyi kuudennen enkelin puhaltamaan merkkisoittoon ja sitä seuranneeseen näkyyn, joka oli varsin lohduton. Kolmannes ihmiskunnasta sai surmansa 200 miljoonan ratsuhevosen suusta suitsevasta tulesta, savusta ja rikin katkusta. Loput ihmiset jatkoivat murhatöitään, myrkkyjensä sekoittamista, siveetöntä elämäänsä ja varkauksiaan - paitsi tietysti ne, jotka olivat saaneet otsaansa elävän Jumalan sinetin merkiksi siitä, että he kuuluivat Jumalalle.
Oli saavuttu aikaan, jolloin ihmiskunnan armonaika päättyisi seitsemännen enkelin puhaltaessa torveensa. Mutta seitsemättä merkkisoittoa ei vielä kuulukaan. Kuten olemme aiemminkin havainneet, Ilmestyskirjalle on ominaista loppua kohti laajeneva esitystapa. Niin kuin kuudennen sinetin avaamista seurannutta lopun ajan katastrofinäkyä ei heti seurannutkaan seitsemännen sinetin murtaminen vaan näky pelastettujen suuresta joukosta (7. luku), samoin kuudetta merkkisoittoa seuraa Jumalan kansaa rohkaisevia näkyjä, jotka osoittavat, että Jumalalla on tilanne hallinnassaan myös lopun aikana (10. j a 11. luku).
Uuden mahtavan enkelin ilmestyminen Johannekselle kertoo näyn suuresta merkityksestä. Tämä enkeli on Jeesus Kristus. Siihen viittaavat hänestä annetut tuntomerkit: Pilvi, sateenkaari, kasvot kuin aurinko ja jalat kuin tulipatsaat. Nämä tuntomerkit ovat löydettävissä muualta Ilmestyskirjasta Kristuksen yhteydessä.
On selvästi todettavissa, että tämä pieni avattu kirjakäärö on Danielin kirja. Se on pieni kooltaan ja se on avattu. Danielin kirjassa nimenomaan tähdennetään sen avautumista lopun aikana, Dan.12:4: Mutta sinä, Daniel, pidä nämä asiat salassa ja sulje tämä kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Tärkein Danielin kirjassa oleva aikaennustus, joka tulisi avautumaan lopun aikana, on Dan.8:14: Toinen vastasi: "Niin kauan, että kaksituhatta kolmesataa iltaa ja aamua on kulunut; sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Historia todistaa tämän ennustuksen toteutuneen 1800-luvulla. Silloin monet tutkivat tätä ennustusta, joka toteutui maailmassa huomiota herättävällä tavalla. Palaamme siihen luvun lopussa. Se, että enkeli laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle, osoittaa tämän kirjan maailmanlaajuista julistusta ja tärkeyttä ihmiskunnalle. Kova ääni kuvaa tämän kirjakäärön sanoman voimakasta julistusta ja tärkeyttä. Sen sanoman antaja on Kristus, koska häntä kuvataan Ilmestyskirjassa juuri Juudan heimon leijonana. Kuvat Pixapay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 11. Kaksi todistajaa

Tässä luvussa on Ilmestyskirjan ensimmäinen maininta 'pedosta' (kreik. therion, 'villieläin'). Sen taustana on Danielin 7. luvussa esiintyvä neljäs eläin, jonka pään kymmenen sarven joukosta noussut pieni sarvi "ryhtyi sotaan pyhiä vastaan" (7:21). Syvyydestä noussut peto hyökkäsi niin rajusti Raamattua ja kristillistä uskoa vastaan, että nämä todistajat "tapettiin". "Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin" (jae 8). Tiesitkö että tekstissä on kysymys vertauskuvallisesta kielestä? Kuvausta suuresta kaupungista on tulkittava Raamatun käyttämän symboliikan mukaisesti. Todistajien eli Vanhan ja Uuden testamentin Herra on luonnollisesti Kristus, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Tässä ei kuitenkaan puhuta kirjaimellisesta Jerusalemista vaan luopumuksesta, jossa uskollinen kaupunki on muuttunut portoksi (Jes. 1:21) ja tullut Sodoman ja Egyptin kaltaiseksi (vrt. Jes.1:9, 10; Jer.44). Sodoma tunnettiin siveettömyydestään ja Egypti siitä, että se ei tunnustanut oikeaa, elävää Jumalaa. Kysymys on suuresta Babylonista, joka kuvaa Raamatun totuudesta luopunutta kristikuntaa. "Kolmen ja puolen päivän ajan" todistajien ruumiit ovat nähtävillä, ja "maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan". Ranskan suuren vallankumouksen rajuin vaihe kesti noin kolme ja puoli vuotta. Kristinuskon syrjäyttäminen Ranskassa tapahtui vuoden 1793 loppupuolella. Lokakuussa hylättiin kristillinen kalenteri ja tilalle otettiin kymmenpäiväinen viikko. Marraskuussa samana vuonna järjen palvonta julistettiin valtion uskonnoksi, Notre Damen kirkko Pariisissa vihittiin järjen palvonnan temppeliksi ja Pariisin kaikki kirkot määrättiin suljettaviksi. Katso myös videoni, jossa käsittelen Ranskan vallankumousta.
Ateismista tuli Ranskan uskonto. mutta se ei menestynyt. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin eli vuonna 1798 poistettiin rajoitukset Raamatun käytön ja uskonnon harjoituksen tieltä. Ateismi kuitenkin levisi Ranskasta pohjoiseen ja itään hyvin laajoille alueille. Sillä oli vaikutuksensa myös Venäjän vallankumoukseen 1917. Ateismin virus on levinnyt ympäri maailman ja tartuttanut miljoonia ihmisiä. Maailman koulujärjestelmät levittävät ateistisia aatteita muun muassa kehitysopin muodossa. Jumalankielteisyys on vallannut varsin suuressa määrin aikamme luonnontieteellisen maailman. Paholainen on vihastunut, sotaisa, loistavaälyinen ja määrätietoinen. Hänen ateistinen uskontonsa on valloittanut kolmanneksen maailmasta ja leviää nopeasti.
Jumalan sana kohosi jälleen noiden kolmen ja puolen vuoden kuluttua suureen arvoon. Raamattuseuroja perustettiin ympäri maailmaa ja lähetystyöhön uhrattiin paljon varoja. Raamattuja käännettiin eri kielille ja levitettiin ennen näkemättömällä voimalla ja se tuli jokaisen kadun miehen ulottuville. Siitä tuli maailman eniten myyty ja laajimmalle levinnyt kirja.
"Kaikki, mikä rakennetaan ihmisten mielipiteille, on sortuva; mutta se, minkä perustuksena on Jumalan muuttumattoman sanan kallio, kestää ikuisesti" Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 12. Nainen ja lohikäärme

Nainen ja lohikäärme.
Ilm.12:1. Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. 2. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana.
Nainen kuvaa Raamatussa seurakuntaa. Tässä on kysymyksessä Jumalan puhdas seurakunta. Tämä voidaan päätellä mainituista symboleista ja luvun sisällöstä. Myöhemmin 17. luvussa kuvataan puhtaan siveän naisen vastakohtana portto-naisella langennutta seurakuntaa. Aurinko kuvaa Kristusta ja evankeliumia ja kuu seurakuntaa ja vanhan liiton uhripalvelujärjestelmää. Kuussa ei ole omaa valoa vaan heijastaa auringon valoa eli tässä kuvauksessa ne heijastavat molemmat Kristuksesta lähtevää valoa. 12 tähden muodostama seppele kuvaa apostolien työn kautta saatua voittoa.
3. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla: suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä päässä.
Lohikäärme on sielunvihollinen. Seitsemän päätä ja kymmenen sarvea kuvaa saatanan toimintaa maan päällä eri maailmanvaltojen kautta, mistä on kerrottu myöhemmin 17. luvussa. Tähdet kuvaavat pimeyden enkeleitä, langenneita enkeleitä jotka yhtyivät Luciferin kapinaan. Poikalapsi kuvaa Jeesusta Kristusta, joka kuvaannollisesti syntyi seurakunnan taistelujen kautta ja joka oli luvattu Messias. Kun Kristus syntyi, paholainen yritti tuhota Kristuksen. Herodes yritti tappaa hänet heti määräämällä, että kaikki alle kaksivuotiaat lapset oli surmattava. Mutta Jumala suojeli Jeesus-lasta lähettämällä hänet pakoon Egyptiin. Kun Herodes oli kuollut, Jumala johdatti heidät jälleen omaan maahansa. He asettuivat asumaan Nasaretiin. Kun Jeesus oli kiusattavana autiomaassa, paholainen yritti johtaa häntä kiusattuna tottelemaan itseään, muuta Jeesus turvautui nälkäisenä ja vaikeissakin olosuhteissa sanomalla ”kirjoitettu on” hän torjui paholaisen kavalat kiusaukset ja säästyi lankeamasta. Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista ja teki muita ihmeitä, paholainen yritti surmata Jeesuksen ylipappien ja fariseusten toimesta, mutta vielä ei ollut Jeesuksen aika. Ennen ristiä paholainen teki kaikkensa saadakseen Jeesuksen luopumaan ihmiskunnan lunastuksesta, muuta Jeesus kesti kaikki kiusaukset ja lopulta ristin tuskatkin. Ristillä Jumala osoitti valtavan rakkautensa koko maailmankaikkeudelle langennutta ihmiskuntaa kohtaan uhraamalla itsensä jokaisen syntien takia. Saatana puolestaan osoitti julman murhanhimoisen luonteensa koko maailmankaikkeudelle. Kun paholainen ei onnistunut voittamaan Jeesusta, hän ryhtyi vainoamaan Kristuksen seuraajia jo heti apostolien aikana. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

Ilmestyskirja luku 13. Kaksi petoa.

Kaksi petoa
Karitsansarvinen peto tulee tämän luvun mukaan pakottamaan ihmiset ottamaan pedon merkin. Yhdysvallat tuntee syvää huolta omien sisäisten ongelmiensa ja kahtiajakautumisensa vuoksi, joka heikentää kansakuntaa ja moninaiset ongelmat johtavat sen säätämään lakeja, joiden se luulee olevan paluuta Jumalan tahdon tielle, mutta todellisuudessa se lainsäädännön keinoin vahvistava pakanalliset harhaopit ja pakottaa ihmiset kumartamaan Rooman arvovaltaa. Näin Yhdysvalloista muodostuu ”pedon kuva”. Rauhaa ei kuitenkaan tule vaan ongelmat vain lisääntyvät ja pakottaminen pedonmerkin ottamiseen voimistuu.
Nykyään opetetaan, että pedon merkki on jonkinlainen siru, mikä laitetaan ihmiseen. Onko asia näin? Onko Pedon merkki näin yksinkertainen asia? Siru saattaa olla korkeintaan jokin tunnistamis- tai maksuväline kuten pankkikortti tai mikä muu merkki tahansa. Tekninen kehitys on niin nopeaa, että siru alkaa jo olla vanhanaikainen seuranta tai tunnistautumisväline, joten se voidaan unohtaa mahdollisena pedonmerkkinä. Valitettavasti tuo harhakäsitys estää miljoonat kristityt keskittymään etsimään sitä sieltä missä se oikeasti on. Pedon merkki liittyy paljon tärkeämpään asiaan, se liittyy Jumalan lakiin. Raamattu sanoo selvästi, että sapatti on Jumalan merkki. Silloin pedon merkki täytyy olla sitä korvaava merkki. On siis luonnollista, että pedon merkki liittyy juuri Jumalan lakiin, kymmeneen käskyyn, koska paholainen Ilmestyskirjan mukaan hyökkää lopun aikana erityisesti Jumalan lakia vastaan. Jumala ilmoittaa, mikä on hänen merkkinsä, joten annetaan pedon itse ilmoittaa oma merkkinsä. Luen vain yhden lausunnon vuonna 1923 ilmestyneestä lehdestä The Chatolic Record: "Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki.--- Kirkko on Raamatun yläpuolella, ja tämä sapatin vieton muuttaminen on tästä tosiasiasta todisteena".
Onko tämä lepopäivän muutos tapahtunut vai jäikö se vain yritykseksi? Danielin kirjan 7. luvussa, jossa kerrotaan pedon tuntomerkeistä, mainitaan jakeessa 25, että se pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Sunnuntain vieton yleistymisessä me näemme vihollisen eksyttävän voiman laajuuden, mutta se jää loppujen lopuksi vain pyrkimykseksi niin kuin Danielin kirjassa on ennustettu. Jumalan kansa tulee Jumalan voimassa palauttamaan keskuudessaan sapatin oikealle kohdalleen ennen ajan loppua. Tätä uskonpuhdistus totuutta saarnataan voimallisesti kaikkialla maailmassa juuri nyt.
Vuonna 1998 paavi julkaisi internetin kautta maailmanlaajuisen 30-sivuisen dokumentin DIES DOMINI, jossa yritettiin todistaa ihmisopeilla sunnuntain pyhyys ja kehotettiin pitämään se pyhänä, joten pedon merkki on jo kytemässä. Profeetallisen ilmoituksen mukaan on tarkoin seurattava Yhdysvaltojen tapahtumia, koska juuri sieltä perinteisesti uskonnonvapautta kannattavasta maasta kansan vaatimuksesta pedon merkin vaatimus saa alkunsa ja koko maailma yhtyy siihen.
Miten sitten voisimme välttyä ottamasta pedon merkkiä ja kumartamasta petoa ja sen kuvaa? Mielestäni hyvä vastaus löytyy seuraavasta luvusta 14 heti pedon merkin varoituksen jälkeen Ilm.14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen". Jumalan käskyjen pitäminen edellyttää myös sapatin pyhittämistä.
Jae 18. ”Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi”.
Tässä jakeessa mainitaan vielä yksi pedon tuntomerkeistä, pedon luku 666. Tälle luvulle on yritetty etsiä monenlaisia ratkaisuja, mutta ainoastaan paavinvalta täyttää tämän tunnusmerkin lisäksi myös muut pedon tunnusmerkit, ja siksi paavinvallasta löydetty pedon luku on ainoa järkevin ratkaisu. Paavista on käytetty latinankielistä virkanimitystä VICARIUS FILII DEI, suomeksi Jumalan Pojan sijainen. Katolisessa katekismuksessa vahvistetaan heidän oppinsa, että paavi on Kristuksen sijainen maan päällä, jolla on ylin hengellinen valta koko maailmassa. Kun tähän latinankieliseen virkanimitykseen VICARIUS FILII DEI sijoitetaan tiettyjä latinalaisia kirjaimia vastaavat lukuarvot, saadaan yhteen laskemalla 666. Se on juuri pedon luku. Tämäkin tuntomerkki sopii täsmällisesti paavin valtaan.
Me elämme nyt hyvin vakavaa aikaa. Varoitus pedon merkistä on Jumalan rakkauden sanomaa. Hän haluaa pelastaa omansa maailman viimeiseltä ahdingolta iankaikkiseen elämään. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi