Raamatussa on ennustettu selvästi vielä tulevan suuren herätyksen ennen Jeesuksen toista tulemusta. Niinkuin kristillinen seurakunta syntyi helluntaina, on seurakunnan historia päättyvä samoissa merkeissä. Jumala tulee vuodattamaan Pyhän Henkensä valvovien ja uskollisten lastensa päälle. Paha saavuttaa huippunsa. Jumalan kansa voi kestää viimeiset koe tukset vain Hengen voimassa. Viimeisen herätyksen voimasta tulee maa valkenemaan evankeliumin kirkkaudesta Viimeinen herätyksen sanoma vaatii kaiken jumalattomuuden, synnin ja laittomuuden jättämistä. Kristus tienä, totuutena ja elämänä tulee olemaan julistuksen keskipisteenä, Ilm. 18: 1-4. ”Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” Lopulta tulee hetki, jolloin viimeinen ihminen maan päällä kääntyy. Ihmeellinen päivä. Kristuksen armoa on tarjottu ihmiskunnalle kahden vuosituhannen aikana, mutta tulee viimeinen armon päivä. Armon ovi suljetaan ja viimeiset vitsauksen vuodatetaan. Sitten Kristus saapuu ja vie kaikkien aikojen uskossa kuolleet ja elossa olevat pilvivaunuissa Taivas kotiin. www.saviastia.fi