Tuskin voi olla yhtään kristittyä, joka olisi lukenut Uutta Testamenttia niin huonosti, ettei tietäisi siellä lu­kuisissa kohdin esitettävän kymmeniä käskyjä erikseen tai Jumalan lakia kokonaisuudessaan kristityille noudatet­taviksi.

Sanoohan Paavali: »Sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin.» »Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Ju­malan lakia, mutta lihalla synnin lakia.» »Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain» »Että lain vainhurskaus täytettäisiin meissä» jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen.» Room- 7: 22, 25; 3: 31; 8: 4

Kaikissa näissä kohdissa Paavali käsittelee käskyjä kokonaisuutena. Ne ovat Jumalan laki. Pankaamme rin­nakkain Paavalin edelläolevat sanat ja väite, ettei Uusi Testamentti velvoita meitä sanallakaan pitämään kymme­niä käskyjä. Ei sanallakaan.  Paljon sanottu. Sen mukaan täytyisi edellä olevat Paavalin lausunnot, suuri osa Jee­suksen sanoja ja Uutta Testamenttia pyyhkiä pois. Muiden mukana pitäisi pyyhkiä pois Paavalin sanat: »Lapset, ol­kaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, silä se on oi­kein» »Kunnioita isääsi ja äitiäsi» — tämä on ensimmäi­nen käsky, jota seuraa lupaus — »että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä-» Ef- 6: 1- 2. Uusi Testamentti kehoittaa meitä monin sanoin kunnioittamaan Jumalan lakia ja käs­kyjä. Jeesus ei johdata meitä laittomuuteen, vaan hän on »lunastanut meidät kaikesta laittomuudesta»-  Tiit- 2: 14. www.saviastia.fi