Jos me uskomme, että juutalaiset maallisena kansana asetetaan entiseen omaisuuskansa-asemaan ja että heidän kauttaan maailma tullaan evankelioimaan, teemme itsem­me syypäiksi moniin erehdyksiin.

Ensin teemme itsemme syypäiksi samaan erehdykseen ja tulkintavirheeseen, joka johti osaltaan juutalaiset hyl­käämään Jeesuksen ja pimitti opetuslasten mielet ristin sa­laisuudelta. Joudumme kieltämään ne lukuisat kohdat, joissa Jee­sus ja Paavali ja muut apostolit tulkitsevat hengellisesti Raamatun lupauksia Messiaasta. Joudumme kielteisesti suhtautumaan uuden liiton pe­rustotuuksiin. Väliaita, jonka Jeesus purki, tulisi uudel­leen pystytettäväksi. Ero, mikä on ollut vanhan liiton aika­na juutalaisten ja pakanain välillä, palautuisi uudelleen juutalaisten joutuessa erikoisasemaan.

Moni sanoo: »Mutta juutalaisethan palaavat par­haillaan maahansa,» Sionistiliike on puhtaasti kansallinen yritys. Aikanamme tapahtuu suuria väestönsiirtoja, tätä yritetään myös juutalaisten kohdalle.  Olisi toivottavaa, että juutalaiskysymys saisi onnellisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun. Tämä kansa on kärsinyt paljon. Uskomme, että Kristus tulee voittamaan monia juutalaisia, uskomme he­rätykseen tämän kansan keskuudessa. Heillekin kuuluvat kaikki uuden liiton suomat edut ja siunaukset, mutta uu­dessa liitossa ei tulla ketään asettamaan erikoisasemaan. Kristuksessa ovat kaikki yhtä ja samanlaisia Jumalan edessä.