18.  Kristus opettaa vertauksin

"Kaiken tämän Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin.Vertauksitta hän ei puhunut heille mitään,jotta tämä profeetan sana kävisi toteen: -Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, tuon julkisen, mikä on ollut salattua maailman luomisestasaakka." Matt. 13:34,35.

Kaikki pitävät salaisuuksista, ja todennäköisesti sinäkään et ole poikkeus. Jeesuksen vertauksissa saamme selville "sen, mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka". Suuri mestariopettaja paljasti hengellisiä salaisuuksia erilaisten vertausten muodossa. Herramme kuvasi hengellisiä totuuksia vertauksin ja viittasi tuttuihin arkipäiväisiin asioihin tai tapahtumiin. Niiden avulla hän opetti valtaisia ihmisjoukkoja, jotka olivat kerääntyneet Galileanjärven rannalle. Hän käytti paimenten, kauppiaiden, rakentajien, maanviljelijöiden, matkustajien ja kotiaskareita tekevien kokemuksia opettaakseen ihmisille keskeisiä hengellisiä totuuksia. Monet vertauksensa hän esitti Kapernaumissa tai Jerusalemissa häntä kuulemaan kokoontuneille. Elämänsä lopun lähetessä hän esitti vaikuttavimmat vertauksensa Öljymäellä.

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi