16. Kristuksen usko ja opetukset

Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Joh. 14:6.

"Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." Joh. 8:32.

Tri Albridgeltä, amerikkalaiselta filosofilta, kysyttiin kerran: "Jos Jeesus ja Platon palaisivat maan päälle vain yhden tunnin ajaksi ja molempien tehtäväksi annettaisiin luennoida samalla yliopistoalueella samanaikaisesti, kumpaa menisit kuuntelemaan?" Hänen vastauksensa oli: "Kuka menisi kuuntelemaan ketään edes niin suurta kuin Platon aiheesta totuus, kun hänellä olisi mahdollisuus kuulla häntä, joka on itse totuus?" Kristuksen opetukset ovat liikuttaneet tätä maailmaa enemmän kuin kenenkään muun ihmisen opetukset, koska hän on totuuden ruumiillistuma. Hänen elämänsä oli täydellinen esimerkki ja vahvistus hänen sanoilleen. Opetuslapsi Matteuksella oli tilaisuus seurata Kristuksen armollista ja voimakasta sanomaa kuulemaan tulleen suuren ihmisjoukon reaktioita. Hän kirjoitti:

"Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat." Matt. 7:28 29.

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi