13. Suuri parantaja

"Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa - - ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. - - Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset - niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset ja halvaantuneetkin - ja hän paransi heidät." Matt. 4:23,24.

Eräältä tunnetulta lääkäriltä, jota rakastettiin siksi, että hän oli aina niin iloinen, kysyttiin kerran hänen tullessaan potilashuoneeseen, miten hän saattoi kärsimysten ja sairauksien keskellä aina vain hymyillä. Hänen vastauksensa oli klassinen: "Katson aina sairautta sen parantamisen näkökulmasta." Tämä viisas lääkäri oli oppinut, että ei ole toivottomia sairauksia, kun jokainen tapaus jätetään suuren parantajan hoitoon ja kaikkia tarjolla olevia parannuskeinoja käytetään. Jollei Jeesus olisi katsonut sairauksia niiden parantamisen näkökulmasta, hän ei olisi voinut tehdä niin monia parantamisihmeitä. Uudessa testamentissa kerrotaan monista Kristuksen suorittamista parantamisihmeistä, kuten sokean Bartimaioksen näön palauttaminen (Mark. 10:46- 52) ja kymmenen spitaalisen parantaminen (Luuk. 17:11-19). Kristus, suuri parantaja, paransi sairaita, puhdisti spitaalisia, ajoi ulos pahoja henkiä ja herätti kuolleita. Hän tuli siksi, "että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot"(1. Joh. 3:8), voittaisi synnin, taudit, kärsimyksen, kivun ja kuoleman.

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi

saa jakaa