8. Kristuksen ihmetyöt

"Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: 'Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. '"Joh. 3:1,2.

Nikodemos, eräs juutalaisten johtomiehistä, tunnisti Kristuksen Jumalan lähettämäksi. Hän sanoi:"Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. "Jeesus itse tunnusti Isänsä ihmeitä tekevän voiman, joka vaikutti hänen kauttaan, sanoessaan:

"Jumalalle on kaikki mahdollista." Matt. 19:26.

Neljä evankeliumia osoittavat, että Kristus teki monta ihmetyötä julkisen toimintansa aikana.

Uskon kautta Isäänsä Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos pahoja henkiä, puhdisti spitaalisia ja herätti kuolleita. Ne, jotka olivat ihmetöiden silminnäkijöitä,

olivat vakuuttuneita siitä, että Jumalan vapauttavalle voimalle ei ollut mitään rajoja. Kristuksessa toteutuivat psalminkirjoittajan sanat:

"Minä ajattelen kaikkia töitäsi, mietin sinun suuria tekojasi. Jumala, pyhät

ovat sinun tiesi. Ei ole sinun vertaistasi Jumalaa." Ps. 77:13,14.

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi      saa jakaa