7. Jeesus kutsuu 12 opetuslasta

"Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut." Joh. 15:13-15.

 Olemme jälleen kosketuksissa Johannes Kastajaan ja niihin ihmisiin, jotka olivat Jeesuksen ystäviä ja opetuslapsia ja lähimpänä Jeesusta hänen julkisen toimintansa aikana. Kun tutkimme Vapahtajamme elämää, huomaamme, että vain harvat olivat läheisessä yhteydessä häneen, mutta siitä huolimatta hänellä oli laaja tuhansien hengellisesti nälkäisten miesten, naisten ja lasten ystäväpiiri, jotka löysivät rauhan ja turvan hänen läheisyydessään. Hänen luokseen tuli ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista. Kun hän ymmärsi heidän ongelmiaan, tunsi myötätuntoa heitä kohtaan ja oli kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan, se teki heihin syvän vaikutuksen. Hän oli heidän ystävänsä tarpeen hetkellä, ja he kiintyivät häneen. Lähimpänä Kristusta, hänen lähipiirinään, olivat kaksitoista opetuslasta, jotka Jeesus kutsui rakkaudelle ja uhrautuvaisuudelle perustuvaan yhteisöönsä. Kertomus heidän jalosta palvelutyöstään on Raamatun kertomusten sykähdyttävimpiä osia.

Media7 raamattukurssin Maailman Valo pohjalta tuottanut Ilkka Kuikka www.saviastia.fi

 saa jakaa