KAHDEKSAN ON VÄHEMMÄN KUIN SEITSEMÄN...

 

Tässä esitetyt asiat eivät ole suunnatut ketään ihmistä tai kansanryhmää vastaan, vaan ovat kannanottoja uskonnolis-poliittisiin näkemyksiin lähinnä Raamatun ilmoituksen valossa tarkastellen. Vaikuttimena on rakkaus lähimmäisiä kohtaan.

 

....ja nollakin enemmän kuin se.

Job. 11:7.   Tavoitatko sinä Jumalan syvyydet? Ymmärrätkö ääriään myöten Kaikkivaltiaan suuruuden? 8. Se on taivasta korkeampi - miten sen tavoitat? Se on tuonelaa syvempi - mitä siitä tiedät? 9. Jumalan suuruus on suurempi kuin maa, se on merta avarampi. 10. Kun hän kiitää ohi, tempaa vangikseen ja vaatii tilille - kuka voisi häntä vastustaa?

Pyramidi on tunnettu ja kaunis muoto. Kuvaan Jumalan täydellisyyttä tämän mallin pohjalta.

Pyramidin perusta on nelikulmio, joka kuvaa "maan neljää kulmaa". Neljä sivua lähtevät nousemaan sisäänpäin kaltevassa kulmassa ja lopulta ne yhtyvät yhdeksi teräväksi huipuksi.

Tämä huippu kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Se voidaan myös kuvata sanoilla ”Minä olen”,  ”yksi” tai "A ja O".

Täydellinen Jumala hallitsee koko maanpiiriä täydellisellä hallintovallalla.

Jos yrittää asettaa pyramidin yläpuolelle, huipulle esim. pyöreän kuulan, niin eihän se siellä pysy vaan vierii alas ”syvyyden kaivoon”. Hankalaa sen terävän huipun varaan on saada mitään muutakaan pysymään. Alas tulee. Täydellistä ei voi parantaa.

Kuitenkin eräs korkea-arvoinen enkeliolento sitä jatkuvasti yrittää. Hän haluaa päästä ”kalifiksi Kalifin paikalle” kuten sanotaan. Täydellisen pyrkiminen muuttamaan paremmaksi johtaa vain sen huonontamiseen. Synti eli laittomuus on kuin karies hampaassa, jos sitä ei poista se mädättää koko hampaan.

Sunnuntai ”pyhä” päivän yhteydessä olen havainnut käytettävän sanontaa ”kahdeksas päivä”. Kahdeksan seuraa lukua seitsemän ja on tätä enemmän. Seitsemän on Jumalan luku, täydellisyyden, pyhyyden luku. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, sillä Hänen luomistyönsä oli sangen hyvää, täydellistä.

Kristinuskon alkuvuosikymmeninä alettiin tehdä eroa juutalaisuuteen. Sapatti nousi tämän eron vertauskuvaksi. Alettiin puhua ”juutalaisten Sapatista”, jonka katsottiin merkitsevän lain alaisuudessa elämistä ja näin ”vanhan liiton” aikaa. Kristityn katsottiin olevan ”vapaa laista”. Jyrkkä ero juutalaisuudesta johti siihen, että alettiin nähdä kristinusko aivan uutena uskontona, jolla on vain löyhä side Vanhan testamentin uskontoon. Juutalaisuuden sijaan alettiin ottaa kristinuskoon vaikutteita hellenismistä ja pakana uskonnoista.

Sunnuntaista muodostui tämän uuden uskonnon tunnusmerkki. Se oli Rooman keisarikunnassa pyhä "auringon päivä". Aurinko on luotu taivaankappale ja sen palvonta on epäjumalan palvontaa. Langenneessa kristillisyydessä on pyrkimys nostaa luotu Luojan sijaan, ihminen pyrkii asettumaan Kristuksen paikalle. Kristinusko nähtiin parempana uskontona. Todellisuudessa kristinusko on välitön jatkumo juutalaisuudelle. Jos Juudan kansa olisi ottanut Jeesuksen vastaan Messiaana, olisi Jerusalemista tullut kristinuskon keskus ja johtava kaupunki koko maailmassa.

Sunnuntai, ”kahdeksas päivä” kuvaa kääntymättömien ihmisten pyrkimystä nousta ”korkeimman vertaiseksi”

Jes. 14:13.  Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, 14.  minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi."

1 Moos.3:5. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."

”...ja teistä tulee Jumalan kaltaisia…” Saatana asetti Jumalan varoituksen aivan toiseen valoon kuin se oli annettu. Hän antoi ymmärtää, että Jumala tahtoo salata ihmiseltä totuuden ja tiedon ja näin ollen kehityksen kohti Jumalan kaltaisuutta ja samalla hän antoi ymmärtää, että hänellä on parempaa tietoa totuudesta.

Raamattua pitää tulkita sen tekstin ilmeisimmän tarkoituksen mukaan.

Nykyään on paljon Raamatun opetusta, joka alkaa mukaellen Saatanan sanoja;

1 Moos. 3:1 Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?"

Tänään moni ihminen asettaa kysymyksen ”Onko Raamattu todella tarkoittanut….?”

Kristuksen vastustaja ja hänen hallinnassaan olevat ihmiset asettuvat ikään kuin yläpuolelle kaiken sen mitä Pyhät kirjoitukset eli Raamattu sanoo. Raamatun opetus saatetaan kokea vanhanaikaiseksi vain joillekin paimentolais heimoille tarkoitetuksi kirjaksi. Tarustoksi. Kuvitellaan että tämän ajan ihminen on jotenkin kehittyneempi ja kaiken Raamatun sanan yläpuolella tiedossa.

Monet tutkistellevat Raamattua "evoluutio"-lasien läpi. Heidän "tietonsa" on kasvanut ja kasvaa ulos Raamatun rajapyykeistä. Siinä totuus ei ala luomisesta, vaan ulottuu vuosimiljardein päähän menneisyyteen. Nykyinen totuus ei voi ottaa huomioon luomisviikon tapahtumia ja ihmisen luomista mieheksi ja naiseksi. Totuus ei voi kahlita itseään yhden miehen kuolemaan Golgatalla.  Veren evankeliumi on brutaali jäänne alikehittyneistä kulttuureista.  Koska nykyinen totuus on kasvanut ulos Raamatusta on sen rinnalle tullut traditio. Nykyinen totuus on tällä hetkellä kasvamassa globaaliksi kaikki maailman suuret uskonnot sisäänsä nieleväksi maailman kirkoksi. Tässä kehityksessä ei Raamatulla ole enää suurtakaan sijaa vaan traditio ja uskonnollinen auktoriteetti sanelevat nykyisen totuuden elämän ja käytännön. Nykyinen totuus ei näe ihmiskunnalla olevan loppua, vaan kuolematon sielu jatkaa erilaisin variaatioin elämäänsä ikuisesti.

Lopultakin suuressa taistelussa on kyse valtataistelusta, jossa Saatana hamuaa vain valtaa. Se käy seuraavista sanoista ilmi.

Dan 7:25. Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.

Kaikki vastustajan yritykset muuttaa Jumalan säätämystä epäonnistuvat ja jäävät vain pyrkimykseksi. Hänestä ei jää jäljelle lopulta mitään muuta muistoa kuin naulojen jäljet Jeesuksen käsissä ja nekin ovat hänen saavuttamansa voiton kunniamerkit.

Kahdeksas päivä ja sen edustama laittomuus ei johda muuhun kuin täydelliseen lankeemukseen ja häviöön, pyöreää nollaakin arvottomammaksi.

Jes. 14:14.  minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." 15.Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun.

Ote Katolisten voimassa olevasta Katekismuksesta koskien lepopäivää:

"LYHYESTI

2189. ”Muista lepopäivä ja pyhitä se” (vrt. 5 Moos. 5:12). ”Seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä” (2 Moos. 31:15).

2190. Sapatti kuvasi ensimmäisen luomisen valmiiksi tulemista; sen tilalle on tullut sunnuntai, joka muistuttaa uudesta luomisesta, jonka alku on Kristuksen ylösnousemus.

2191. Kirkko viettää Kristuksen ylösnousemusta kahdeksantena päivänä, jota syystä kutsutaan Herran päiväksi tai sunnuntaiksi.109

2192. ”Sunnuntai … on pidettävä koko kirkossa tärkeimpänä velvoittavana juhlapäivänä.”110 ”Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovilla on velvollisuus osallistua messuun.”111

2193. ”Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovien tulee pidättäytyä kaikista töistä ja toimista, jotka estävät heitä osallistumasta jumalanpalvelukseen ja viettämästä sunnuntaita sille kuuluvalla ilolla ja saamasta hengelle ja ruumiille niille kuuluvaa virkistystä.”112

2194. Sunnuntai instituutiona vaikuttaa osaltaan siihen, että ”kaikki saavat käytettäväkseen riittävästi lepoa ja vapaa-aikaa perhe-, sivistys- ja yhteiskuntaelämän sekä uskonnon harjoittamista varten”.113

2195. Jokaisen kristityn tulee varoa, ettei hän ilman välttämätöntä pakkoa velvoita toisia sellaiseen, mikä estäisi heitä pitämästä Herran päivää. ”Rakasta Herraa, Jumalaasi” 

2168 346. Jumala on luomisessa laskenut perustan ja säätänyt lait, jotka pysyvät aina.210 Uskova voi elää niiden varassa; hänellä on niissä merkki ja takuu horjumattomasta uskollisuudesta, jolla Jumala pitää liittonsa.211 Ihmisen puolestaan tulee pysyä uskollisesti tällä perustalla ja kunnioittaa lakeja, jotka Jumala on kirjoittanut luomistyöhönsä.

2169 347. Jumala loi kaiken sapattia silmällä pitäen ja siis jotta häntä kunnioitettaisiin ja palvottaisiin. Jumalanpalvelus on kirjoitettu luomisjärjestykseen.212 ”Jumalanpalveluksen tulee aina olla ensimmäisellä sijalla”, sanoo pyhän Benedictuksen sääntö,213 joka näin osoittaa ihmiselle asioiden oikean järjestyksen. 1145–1152

348. Sapatti on Israelin lain keskus. Käskyjen pitäminen merkitsee elämistä Jumalan viisauden ja tahdon mukaisesti, jotka käyvät ilmi hänen luomistyöstään.

2172 349. Kahdeksas päivä. Mutta meille on koittanut uusi päivä, Kristuksen ylösnousemuksen päivä. Seitsemäs päivä päättää ensimmäisen luomisen. Kahdeksantena päivänä alkaa uusi luominen. Näin luomistyö huipentuu luomista suurempaan lunastuksen työhön. Ensimmäinen luominen saa tarkoituksen ja saavuttaa huipentumansa Kristuksessa tapahtuvassa uudessa luomisessa, joka voittaa ensimmäisen kirkkaudessa.214 2174, 1046" lainaus päättyy.

Onkohan menneet sapatit ja sunnuntait sekaisin, onko menneet viikonpäivät sekaisin? Miten voi ymmärtää kahdeksan päivää olevan seitsemän päiväisessä viikossa? Kenen laskuopppi näin opettaa?

Viikon ensimmäinen päivä oli Kristuksen ylösnousemuksen päivä ja todella tärkeä tapahtuma. Ilman ylönousemusta olisi kristillinen uskokin turhaa, mutta sen viettäminen on pikemminkin vuotuinen juhla pääsiäisen liittyvä, ei viikoittainen. Raamattu ei missään edes vihjaa, että Sapatti olisi muutettu lauantailta sunnuntaille. Sapatti on viikottainen juhla, sillä se on luomisviikon päätöspäivä, seitsemäs päivä. (Nykyinen kallenteri on muutettu v. 1973 ihmispäätöksellä siten, että viikon ensimmäisestä päivästä tehtiin viikon viimeinen päivä.)

Jeesus itse sanoi laista, että hän ei ole tullut lakia kumoamaan, jota sapatin hylkääminen tarkoittaa;

Matt. 5:17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Jumala tahtoo ennen Jeesuksen tuloa elvyttää tosi jumalisuuden ja saattaa Hänen alkuperäisen lakinsa voimaan. Hän kutsuu jokaista korjaamaan ne sortuneet muurit, joita pettäjä jättää jälkeensä:

Jes. 58:12.  Ammoin raunioituneet asumuksesi sinä rakennat jälleen, pystytät rakennuksia muinaisille perustuksille, ja niin sinun nimesi on oleva: sortuneiden muurien korjaaja, maan asutuksen elvyttäjä. 13. Jos et polje tomuun sapattia etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa etkä aja omia etujasi, 14.  silloin saat iloita Herrasta. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli, ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut.

Sapatti kutsuu meitä lepoon ja sovintoon Luojamme kanssa. Levon ja rauhan saamme vain kun lakkaamme kapinoimasta Häntä vastaan palvomalla vääriä jumalia, vääriä "kristuksia" ja heidän pyhäpäiviään.

Kol. 3:15. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 16. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. 17. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Nyt on aika "muurata sortuneet muurit" eli palauttaa Sapatti sille kuuluvalle päivälle ja hyljätä sen väärennökset, jotka pilkkaavat Jumalan kaikkivaltiutta. Pian koittaa se kauan odotettu päivä jolloin Jumala on itse tarttuva asioiden kulkuun ja saapuva kunniassaan ja kirkkaudessaan!

 Jes.65:17. Uusi taivas ja uusi maa. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. 18.  Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. 19.  Ja minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulu itkun ääntä, ei valitusta,--- --24. Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.

Ilm. 22:1. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. 3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. 4. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. 5. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja ikuisesti.

Raamattua pitäisi nyt kuten aina tulkita ns. "kreationistisesta" uskosta käsin ja tunnustaa se, että Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle;

Kreationistisessa linjassa "nykyinen totuus" on sidottu Raamatun viitekehykseen kiinnekohtanaan luominen ja lunastus. Myös lunastuksen tarpeen aiheuttaja syntiinlankeemus. Totuus ei minään aikana ylitä Raamatun asettamia rajoja. Se löytää aina innoituksensa Raamatusta sen alkuperäistä ilmoitusta kunnioittavalla tavalla. Nykyinen totuus tunnustaa ihmiskunnalla olleen alun ja  tulevan tuomion ja lopun, jonka jälkeen on uusi luominen.

Niin se on. Täydellistä ei voi parantaa ja miksi Jeesukseen uskovat sitä edes yrittäisivät. Mitään kahdeksatta ei ole eikä tule täydellisen päälle. Jeesus kutsuu meitä Hänen lepoonsa, lepoon, jonka Hän on hankkinut kuolemalla meidän tähtemme. Hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Katsokaamme uskomme alkajaan ja täyttäjään, antakaamme Jeesuksen kasvaa ja meidän itsemme vähetä, niin että Jeesus on elämämme lähde ja täyttymys. Häneen me turvaamme kaikki elämämme päivät ja saamme avun oikeaan aikaan.