Ilmestyskirja luku 11. Kaksi todistajaa

Tässä luvussa on Ilmestyskirjan ensimmäinen maininta 'pedosta' (kreik. therion, 'villieläin'). Sen taustana on Danielin 7. luvussa esiintyvä neljäs eläin, jonka pään kymmenen sarven joukosta noussut pieni sarvi "ryhtyi sotaan pyhiä vastaan" (7:21). Syvyydestä noussut peto hyökkäsi niin rajusti Raamattua ja kristillistä uskoa vastaan, että nämä todistajat "tapettiin". "Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin" (jae 8). Tiesitkö että tekstissä on kysymys vertauskuvallisesta kielestä? Kuvausta suuresta kaupungista on tulkittava Raamatun käyttämän symboliikan mukaisesti. Todistajien eli Vanhan ja Uuden testamentin Herra on luonnollisesti Kristus, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Tässä ei kuitenkaan puhuta kirjaimellisesta Jerusalemista vaan luopumuksesta, jossa uskollinen kaupunki on muuttunut portoksi (Jes. 1:21) ja tullut Sodoman ja Egyptin kaltaiseksi (vrt. Jes.1:9, 10; Jer.44). Sodoma tunnettiin siveettömyydestään ja Egypti siitä, että se ei tunnustanut oikeaa, elävää Jumalaa. Kysymys on suuresta Babylonista, joka kuvaa Raamatun totuudesta luopunutta kristikuntaa. "Kolmen ja puolen päivän ajan" todistajien ruumiit ovat nähtävillä, ja "maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan". Ranskan suuren vallankumouksen rajuin vaihe kesti noin kolme ja puoli vuotta. Kristinuskon syrjäyttäminen Ranskassa tapahtui vuoden 1793 loppupuolella. Lokakuussa hylättiin kristillinen kalenteri ja tilalle otettiin kymmenpäiväinen viikko. Marraskuussa samana vuonna järjen palvonta julistettiin valtion uskonnoksi, Notre Damen kirkko Pariisissa vihittiin järjen palvonnan temppeliksi ja Pariisin kaikki kirkot määrättiin suljettaviksi. Katso myös videoni, jossa käsittelen Ranskan vallankumousta.
Ateismista tuli Ranskan uskonto. mutta se ei menestynyt. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin eli vuonna 1798 poistettiin rajoitukset Raamatun käytön ja uskonnon harjoituksen tieltä. Ateismi kuitenkin levisi Ranskasta pohjoiseen ja itään hyvin laajoille alueille. Sillä oli vaikutuksensa myös Venäjän vallankumoukseen 1917. Ateismin virus on levinnyt ympäri maailman ja tartuttanut miljoonia ihmisiä. Maailman koulujärjestelmät levittävät ateistisia aatteita muun muassa kehitysopin muodossa. Jumalankielteisyys on vallannut varsin suuressa määrin aikamme luonnontieteellisen maailman. Paholainen on vihastunut, sotaisa, loistavaälyinen ja määrätietoinen. Hänen ateistinen uskontonsa on valloittanut kolmanneksen maailmasta ja leviää nopeasti.
Jumalan sana kohosi jälleen noiden kolmen ja puolen vuoden kuluttua suureen arvoon. Raamattuseuroja perustettiin ympäri maailmaa ja lähetystyöhön uhrattiin paljon varoja. Raamattuja käännettiin eri kielille ja levitettiin ennen näkemättömällä voimalla ja se tuli jokaisen kadun miehen ulottuville. Siitä tuli maailman eniten myyty ja laajimmalle levinnyt kirja.
"Kaikki, mikä rakennetaan ihmisten mielipiteille, on sortuva; mutta se, minkä perustuksena on Jumalan muuttumattoman sanan kallio, kestää ikuisesti" Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

 • "AIKA ON LÄHELLÄ"

  Room. 13:11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
  12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

 • "MINÄ SEISON OVELLA JA KOLKUTAN"

  Ilm. 3:20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
  21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

 • SUURI TAISTELU

  on ollut käynnissä ihmiskunnan keskuudessa aina syntiin lankeemuksesta alkaen. Saatana pyrkii epätoivoisesti saamaan haltuunsa tämän planeetan, mutta Kristus ei tule sitä hänelle antamaan vaan on lopulta tuhoava kaikki pahuuden voimat "suunsa henkäyksellä!" Tämä päivä on lähellä! Hyvä voittaa lopulta pahan.
  1 Kor. 13:13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

 • "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!

  1 Tess 4:13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
  14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
  15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

 • "Katso, uudeksi minä teen kaikki."

  1 Tess 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
  18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

 • TÄMÄN SIVUSTON TARKOITUS

  Tahdon jakaa jokaiselle lukijalle niitä löytöjä joita olen vuosikymmenten saatossa itse saanut Raamatun sanasta. Erityisesti ovat sen lukuisat profetiat eli ennustukset lopun ajoista todella nyt ajankohtaisia.
  Yhä edelleen on suuri uutinen ja hyvä sanoma se, että Jeesus Kristus on avannut meille tien Jumalan luo. Hän haluaa antaa meille hyvän elämän jo tässä ajassa ja kerran iankaikkisen elämän uudesti luodussa maassa.
  Toivon että löydät joitakin uusia rohkaisevia ajatuksia ja näköaloja antamaan iloa ja toivoa omaan elämääsi!

Tervetuloa kotisivuilleni!

Ilkka Kuikka

Ilmestyskirja luku 1. Ilmestys Patmoksella

Ilmestys Patmoksella
Vaikka Ilmestyskirjaa nimitetään Johanneksen ilmestykseksi, se on lähtöisin Jumalalta, joka antoi sen edelleen Jeesukselle ja edelleen enkelin kautta Johannekselle ja näin seurakunnalle. Tästä voidaan päätellä, että koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman. On tärkeää huomata, että ilmestyksen kohderyhmänä ovat Jumalaan uskovat. Ilmestyskirja sisältää kristilliselle seurakunnalle tarkoitettua sisäpiirin tietoa. Siksi se on täynnä vertauskuvia, joiden merkitys avautuu vain Raamatun pyhien kirjoitusten pohjalta. Niin kuin Raamattu selittää itse itseään, niin Raamattu selittää myös Ilmestyskirjaa. Ilmestyskirjan johdanto videon loppupuolella olen luetellut keskeiset symbolit ja vertauskuvat.
Ilmestyskirja on annettu nimenomaan seurakuntaa varten, joten vain Raamatusta löytyy Ilmestyskirjan oikea tulkinta. Siksi on oltava hyvin varovaisia yksittäisten henkilöiden tulkinnoille ja heidän saamilleen näyille ja profetioille
Sana Ilmestys on käännetty kreikan sanasta apokalypsis, mikä merkitsee sanamukaisesti verhon poistamista tai paljastamista. Tämän ilmestyksen tarkoituksena on näyttää Jumalan palvelijoille eli kaikille Kristukseen uskoville, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman ja tutkii siitä sanoin kuvaamattomalla mielenkiinnolla, koska se liittyy Jeesuksen työhön ihmisen pelastamiseksi. Eikö meille ihmisille olisi vielä tärkeämpää tutkia sitä oman etumme vuoksi? Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus sen kuulijoille ja ennen kaikkea sen vaarin ottajille, jotka haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässään. Siis pelkkä lukeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan sen on tultava sydämemme tärkeimmäksi asiaksi niin kuin koko Jumalan sana. Sana autuas voidaan sanoa myös sanoilla ikionnellinen eli iankaikkisesti onnellinen. Ilmestyskirjan lopussa enkeli vielä muistutti Johannesta: ”Älä lukitse tämän kirjan sanoja, sillä aika on lähellä”. Siksi on erittäin vaarallista tuudittautua sellaiseen käsitykseen, että ilmestyskirjaa ei voida ymmärtää. www.saviastia.fi