Ilmestyskirja luku 17. Pedon ja porton salaisuus ja tuomio

Pedon ja porton salaisuus ja tuomio.
Tässä luvussa enkeli näyttää Johannekselle jälleen naisen eli suuren porton vesien eli kansojen keskellä. Mitä Portto kuvaa monien Raamatun esimerkkien ja symbolien perusteella? Voisiko se kuvata kansojen keskellä olevaa suurta Raamatun puhtaasta opista langennutta kirkollista järjestelmää. On kysymyksessä maailman kuninkaitten ja uskonnollisten johtajien muodostama valtiokirkko. Iljettävä viini kuvaa uskottomuutta eli Jumalan puhtaasta sanasta poikkeavia oppeja. Sen vaikutuksesta ihmiset ovat juopuneet eli omaksuneet näitä oppeja ja pitävät niitä aitoina ja Jumalan tahdon mukaisina.
Vaikka enkeli lupasi näyttää Johannekselle suuren porton tuomion, hän näyttääkin hänelle ensin tämän tuomion syyt. Jumalan seurakunta on luopunut Raamatun totuudesta. Tämä langennut seurakunta istuu helakanpunaisen pedon selässä, mikä kuvaa sen hallitsevaa valtaa maallisiin valtioihin nähden. Kirkko ohjasi kuninkaita. Pedon helakanpunainen väri kertoo niistä hirmutöistä, joita tämä peto on tehnyt surmaamalla miljoonia toisinajattelevia kristittyjä. Pedon seitsemän päätä ja kymmenen sarvea edustavat historiallisia maailmanvaltoja, joita kuvataan myöhemmin tässä luvussa tarkemmin.
Tämä langennut seurakunta on rikas, juhlava ja kunnioitusta herättävä, vaikka sen puvun väri kertookin sen julmasta luonteesta. Se näyttää kuitenkin ulospäin todelliselta Jumalan seurakunnalta, mutta maljan sisältö on päinvastoin täynnä iljetystä ja saastaa eli näitä Raamatun vastaisia oppeja ja toimintoja. Jeesus sanoi Matt.23:25,26: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!”
Tätä langennutta seurakuntaa nimitetään suureksi Babyloniksi. Babylon on vertauskuva uskonnollisesta sekoituksesta. Babylonin vertauskuvallisuutta osoittaa erityisesti Pietarin Roomasta lähettämä kirje, jossa hän nimittää Rooman kirkkoa Babylonissa olevaksi seurakunnaksi, 1.Piet.5:13: Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. On siis kysymyksessä silloisen Rooman seurakunnasta muodostuva pakanuuden ja kristinuskon sekoitus paavillinen kirkko. Tämän jakeen mukaan Babylon on maailman porttojen ja iljetysten äiti, joka kuvaa sen vaikutuksen alle jääneitä protestanttisia ja muita langenneita seurakuntia, joissa on myös paljon iljetyksiä eli Raamatun vastaisia oppeja. Miksi oppikysymykset ovat niin tärkeitä, että Ilmestyskirja näin voimakkaasti varoittaa niitä vääriä omaksumasta? Raamattu on ainoa kirja, josta voimme löytää Kristuksen ja hänen sovitustyönsä hyväksemme. Koko Raamattu on kertomusta syistä ja seuraamuksista miksi sovitusta tarvitsemme. Jos ja kun tämä Raamatun oma puhdas opetus korvataan muunlaisella opilla, hämärtyy ja jopa katoaa se alkuperäinen ymmärrys synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta, ts. evankeliumin sanomasta ja tilalle nousee omavanhurskauteen omiin tekoihin johtava pelastustie eli farisealaisuus. Vanhurskautuminen uskon kautta on uskoa vanhurskaaseen Jumalan sanaan. Kuvat Pixabay, www.saviastia.fi

 • "AIKA ON LÄHELLÄ"

  Room. 13:11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.
  12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.

 • "MINÄ SEISON OVELLA JA KOLKUTAN"

  Ilm. 3:20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
  21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

 • SUURI TAISTELU

  on ollut käynnissä ihmiskunnan keskuudessa aina syntiin lankeemuksesta alkaen. Saatana pyrkii epätoivoisesti saamaan haltuunsa tämän planeetan, mutta Kristus ei tule sitä hänelle antamaan vaan on lopulta tuhoava kaikki pahuuden voimat "suunsa henkäyksellä!" Tämä päivä on lähellä! Hyvä voittaa lopulta pahan.
  1 Kor. 13:13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

 • "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!

  1 Tess 4:13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
  14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
  15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

 • "Katso, uudeksi minä teen kaikki."

  1 Tess 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
  17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
  18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

 • TÄMÄN SIVUSTON TARKOITUS

  Tahdon jakaa jokaiselle lukijalle niitä löytöjä joita olen vuosikymmenten saatossa itse saanut Raamatun sanasta. Erityisesti ovat sen lukuisat profetiat eli ennustukset lopun ajoista todella nyt ajankohtaisia.
  Yhä edelleen on suuri uutinen ja hyvä sanoma se, että Jeesus Kristus on avannut meille tien Jumalan luo. Hän haluaa antaa meille hyvän elämän jo tässä ajassa ja kerran iankaikkisen elämän uudesti luodussa maassa.
  Toivon että löydät joitakin uusia rohkaisevia ajatuksia ja näköaloja antamaan iloa ja toivoa omaan elämääsi!

Tervetuloa kotisivuilleni!

Ilkka Kuikka

Ilmestyskirja luku 1. Ilmestys Patmoksella

Ilmestys Patmoksella
Vaikka Ilmestyskirjaa nimitetään Johanneksen ilmestykseksi, se on lähtöisin Jumalalta, joka antoi sen edelleen Jeesukselle ja edelleen enkelin kautta Johannekselle ja näin seurakunnalle. Tästä voidaan päätellä, että koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman. On tärkeää huomata, että ilmestyksen kohderyhmänä ovat Jumalaan uskovat. Ilmestyskirja sisältää kristilliselle seurakunnalle tarkoitettua sisäpiirin tietoa. Siksi se on täynnä vertauskuvia, joiden merkitys avautuu vain Raamatun pyhien kirjoitusten pohjalta. Niin kuin Raamattu selittää itse itseään, niin Raamattu selittää myös Ilmestyskirjaa. Ilmestyskirjan johdanto videon loppupuolella olen luetellut keskeiset symbolit ja vertauskuvat.
Ilmestyskirja on annettu nimenomaan seurakuntaa varten, joten vain Raamatusta löytyy Ilmestyskirjan oikea tulkinta. Siksi on oltava hyvin varovaisia yksittäisten henkilöiden tulkinnoille ja heidän saamilleen näyille ja profetioille
Sana Ilmestys on käännetty kreikan sanasta apokalypsis, mikä merkitsee sanamukaisesti verhon poistamista tai paljastamista. Tämän ilmestyksen tarkoituksena on näyttää Jumalan palvelijoille eli kaikille Kristukseen uskoville, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.
Koko taivas tuntee Ilmestyskirjan sanoman ja tutkii siitä sanoin kuvaamattomalla mielenkiinnolla, koska se liittyy Jeesuksen työhön ihmisen pelastamiseksi. Eikö meille ihmisille olisi vielä tärkeämpää tutkia sitä oman etumme vuoksi? Ilmestyskirjassa luvataan erityinen autuuslupaus sen kuulijoille ja ennen kaikkea sen vaarin ottajille, jotka haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässään. Siis pelkkä lukeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan sen on tultava sydämemme tärkeimmäksi asiaksi niin kuin koko Jumalan sana. Sana autuas voidaan sanoa myös sanoilla ikionnellinen eli iankaikkisesti onnellinen. Ilmestyskirjan lopussa enkeli vielä muistutti Johannesta: ”Älä lukitse tämän kirjan sanoja, sillä aika on lähellä”. Siksi on erittäin vaarallista tuudittautua sellaiseen käsitykseen, että ilmestyskirjaa ei voida ymmärtää. www.saviastia.fi